معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی نظام دامپزشکی استان تهران در گفت‌وگو با حکیم مهر:

شرکت سبز سلامت باید در صورت عدم پرداخت دستمزد مسئولین فنی بهداشتی مسئولیت‌پذیر باشد/ پیش‌بینی مشاور حقوقی برای دفاع از حق و حقوق مسئولین فنی بهداشتی استان تهران

انتشار : ﺳﻪشنبه, 05 مرداد 1400 بازدید : 36

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 04 مرداد 1400 بازدید : 85

اطلاعیه

🔹اعضاء محترم و فرهیخته نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : چهارشنبه, 09 تیر 1400 بازدید : 269

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

انتشار : ﺳﻪشنبه, 04 خرداد 1400 بازدید : 137

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 30 فروردین 1400 بازدید : 172

اطلاعیه

🔹اعضاء محترم و فرهیخته نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : چهارشنبه, 09 تیر 1400 بازدید : 269

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 30 فروردین 1400 بازدید : 172

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

انتشار : ﺳﻪشنبه, 04 خرداد 1400 بازدید : 137

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 04 مرداد 1400 بازدید : 85

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی نظام دامپزشکی استان تهران در گفت‌وگو با حکیم مهر:

شرکت سبز سلامت باید در صورت عدم پرداخت دستمزد مسئولین فنی بهداشتی مسئولیت‌پذیر باشد/ پیش‌بینی مشاور حقوقی برای دفاع از حق و حقوق مسئولین فنی بهداشتی استان تهران

انتشار : ﺳﻪشنبه, 05 مرداد 1400 بازدید : 36

آرشیو اخبار

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی نظام دامپزشکی استان تهران در گفت‌وگو با حکیم مهر:

شرکت سبز سلامت باید در صورت عدم پرداخت دستمزد مسئولین فنی بهداشتی مسئولیت‌پذیر باشد/ پیش‌بینی مشاور حقوقی برای دفاع از حق و حقوق مسئولین فنی بهداشتی استان تهران

انتشار : ﺳﻪشنبه, 05 مرداد 1400 بازدید : 36

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 04 مرداد 1400 بازدید : 85

اطلاعیه

🔹اعضاء محترم و فرهیخته نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : چهارشنبه, 09 تیر 1400 بازدید : 269

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

تقدیر رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان تهران از اقدامات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر در زمینه استقرار کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی

انتشار : ﺳﻪشنبه, 04 خرداد 1400 بازدید : 137

اطلاعیه

اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : دوشنبه, 30 فروردین 1400 بازدید : 172

آرشیو مقالات