عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر:

تولید داروی تقلبی توسط یک شرکت داروسازی داخلی به اعتبار داروخانه‌های دامپزشکی و کلینیسین‌ها لطمه می‌زند/ اگر تخلف عمدی باشد، باید متخلف را به اشد مجازات برسانند

انتشار : چهارشنبه, 07 مهر 1400 بازدید : 39

اطلاعیه

واکسیناسیون

انتشار : یکشنبه, 21 شهریور 1400 بازدید : 82

اطلاعیه

آخرین نوبت واکسیناسیون

انتشار : شنبه, 20 شهریور 1400 بازدید : 54

واگذاری تسهیلات

شرایط پرداخت تسهیلات کارگشایی همکاران پیرادامپزشک

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 74

وبینار آموزشی

نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری شرکت رایکا برگزار میکند:

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 92

پیام تبریک

رئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفترئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفت..

انتشار : دوشنبه, 18 مرداد 1400 بازدید : 90

اطلاعیه

اطلاعیه واکسیناسیون دوز اول

انتشار : یکشنبه, 10 مرداد 1400 بازدید : 251

اطلاعیه

اطلاعیه واکسیناسیون دوز اول

انتشار : یکشنبه, 10 مرداد 1400 بازدید : 251

وبینار آموزشی

نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری شرکت رایکا برگزار میکند:

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 92

پیام تبریک

رئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفترئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفت..

انتشار : دوشنبه, 18 مرداد 1400 بازدید : 90

اطلاعیه

واکسیناسیون

انتشار : یکشنبه, 21 شهریور 1400 بازدید : 82

واگذاری تسهیلات

شرایط پرداخت تسهیلات کارگشایی همکاران پیرادامپزشک

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 74

اطلاعیه

آخرین نوبت واکسیناسیون

انتشار : شنبه, 20 شهریور 1400 بازدید : 54

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر:

تولید داروی تقلبی توسط یک شرکت داروسازی داخلی به اعتبار داروخانه‌های دامپزشکی و کلینیسین‌ها لطمه می‌زند/ اگر تخلف عمدی باشد، باید متخلف را به اشد مجازات برسانند

انتشار : چهارشنبه, 07 مهر 1400 بازدید : 39

آرشیو اخبار

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر:

تولید داروی تقلبی توسط یک شرکت داروسازی داخلی به اعتبار داروخانه‌های دامپزشکی و کلینیسین‌ها لطمه می‌زند/ اگر تخلف عمدی باشد، باید متخلف را به اشد مجازات برسانند

انتشار : چهارشنبه, 07 مهر 1400 بازدید : 39

اطلاعیه

واکسیناسیون

انتشار : یکشنبه, 21 شهریور 1400 بازدید : 82

اطلاعیه

آخرین نوبت واکسیناسیون

انتشار : شنبه, 20 شهریور 1400 بازدید : 54

واگذاری تسهیلات

شرایط پرداخت تسهیلات کارگشایی همکاران پیرادامپزشک

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 74

وبینار آموزشی

نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری شرکت رایکا برگزار میکند:

انتشار : چهارشنبه, 10 شهریور 1400 بازدید : 92

پیام تبریک

رئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفترئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را تبریک گفت..

انتشار : دوشنبه, 18 مرداد 1400 بازدید : 90

اطلاعیه

اطلاعیه واکسیناسیون دوز اول

انتشار : یکشنبه, 10 مرداد 1400 بازدید : 251

آرشیو مقالات