جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو برگزار شد

جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو به همراه مدیران کل دامپزشکی و با حضور روسای سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به میزبانی نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 19 مرداد 1401 بازدید : 85

آغاز ثبت‌نام خدمات ویژه «بیمه درمان تکمیلی کارآفرین ۱۴۰۱» با همکاری نظام دامپزشکی استان تهران

🔹از پنجم اردیبهشت ماه جاری ثبت‌نام خدمات بیمه درمان تکمیلی ۱۴۰۱ در طرح‌هایی با تعهدات طلایی، نقره‌ای و برنزی توسط شورای نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری بیمه کارآفرین آغاز گردید.

انتشار : چهارشنبه, 07 اردیبهشت 1401 بازدید : 499

ایمنی گوشت از مزرعه تا سفره:

در تائید نظر ریاست محترم جدید سازمان دامپزشکی کشور درباره ضرورت اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبداء گوشت وارداتی - دکتر محسن مشکوة

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 دی 1400 بازدید : 311

بیانیه

بیانیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : شنبه, 04 دی 1400 بازدید : 317

آغاز ثبت‌نام خدمات ویژه «بیمه درمان تکمیلی کارآفرین ۱۴۰۱» با همکاری نظام دامپزشکی استان تهران

🔹از پنجم اردیبهشت ماه جاری ثبت‌نام خدمات بیمه درمان تکمیلی ۱۴۰۱ در طرح‌هایی با تعهدات طلایی، نقره‌ای و برنزی توسط شورای نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری بیمه کارآفرین آغاز گردید.

انتشار : چهارشنبه, 07 اردیبهشت 1401 بازدید : 499

بیانیه

بیانیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : شنبه, 04 دی 1400 بازدید : 317

ایمنی گوشت از مزرعه تا سفره:

در تائید نظر ریاست محترم جدید سازمان دامپزشکی کشور درباره ضرورت اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبداء گوشت وارداتی - دکتر محسن مشکوة

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 دی 1400 بازدید : 311

جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو برگزار شد

جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو به همراه مدیران کل دامپزشکی و با حضور روسای سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به میزبانی نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 19 مرداد 1401 بازدید : 85

آرشیو اخبار

جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو برگزار شد

جلسه روسای شورای نظام دامپزشکی استان‌های منطقه دو به همراه مدیران کل دامپزشکی و با حضور روسای سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به میزبانی نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 19 مرداد 1401 بازدید : 85

آغاز ثبت‌نام خدمات ویژه «بیمه درمان تکمیلی کارآفرین ۱۴۰۱» با همکاری نظام دامپزشکی استان تهران

🔹از پنجم اردیبهشت ماه جاری ثبت‌نام خدمات بیمه درمان تکمیلی ۱۴۰۱ در طرح‌هایی با تعهدات طلایی، نقره‌ای و برنزی توسط شورای نظام دامپزشکی استان تهران با همکاری بیمه کارآفرین آغاز گردید.

انتشار : چهارشنبه, 07 اردیبهشت 1401 بازدید : 499

ایمنی گوشت از مزرعه تا سفره:

در تائید نظر ریاست محترم جدید سازمان دامپزشکی کشور درباره ضرورت اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبداء گوشت وارداتی - دکتر محسن مشکوة

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 دی 1400 بازدید : 311

بیانیه

بیانیه نظام دامپزشکی استان تهران

انتشار : شنبه, 04 دی 1400 بازدید : 317

آرشیو مقالات